Nie zwalniamy tempa! Wersja 5.26 to kilkadziesiąt usprawnień i nowości, ale przede wszystkim kilka przełomowych zmian:

 • Możecie teraz łatwo i bezpiecznie przekazać historię leczenia do specjalisty.
 • Do rozliczania pracowników mamy teraz dodatkowy, przejrzysty raport dla pracownika oraz nowe możliwości: uwzględnienie kosztów usług obcych czy minimalny obrót wymagany do naliczenia prowizji.
 • Czy zdarza się, że w ramach jednej wizyty prowizja powinna należeć się nie tylko jednemu lekarzowi? Od tej wersji można przypisać prowizję do każdej pozycji leczenia innej osobie i tak potem rozliczać.
 • Niemal każdego dnia kolejna placówka zaczyna umawiać wizyty przez wettermin.pl. Ulepszyliśmy i uszczelniliśmy terminarz, aby zarządzanie wizytami było jeszcze prostsze.
 • Jeśli prowadzicie szpital i nie wdrożyliście jeszcze w pełni modułu szpitalnego w Klinice XP, to jest to świetny moment: sprawdzicie zajętość klatek w czasie, podepniecie swój regulamin, drukowany przy przyjęciu, a wizyty dla wszystkich zwierząt utworzycie jednym kliknięciem. 
 • Najczęściej leczone rasy psów doczekały się swoich obrazków, które pozwolą łatwiej zidentyfikować zwierzę lub zweryfikować informacje od klienta (okno wyboru rasy -> galeria)

Zapraszamy do pobrania wersji, kontaktu z naszym serwisem, a już 19 listopada 2021 r. na Warsztaty, gdzie opiszemy krok po kroku jak z tego wszystkiego korzystać. Zapraszamy! 

 

Zmiany w wersji 5.26 (15/10/2021)

 • Leczenie
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Idexx Coag DX
  • Nowe: Szpital: możliwość edycji i drukowania regulaminu szpitala (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Szpital: eksport regulaminu do PDF i możliwość wysłania jako załącznik e-mail
  • Nowe: Rejestracja wizyty: Możliwość kopiowania zwierząt przypisanych do leku/zabiegu do innych zabiegów - w ramach edytowanego właśnie leku/zabiegu lub jako masowe kopiowanie (Leczenie -> Operacje)
  • Nowe: Szpital: Możliwość ustalania zajętości klatek i przeglądania obłożenia miejsc
  • Nowe: Szpital: Możliwość generowania wizyt dla wszystkich zwierząt ze szpitala naraz
  • Nowe: Możliwość przekazywania historii choroby wraz załącznikami pomiędzy placówkami
  • Usprawnione: Karta zwierzęcia: nowa zakładka: Oś czasu
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można teraz określić kolor nagłówków sekcji właściciela i zwierzęcia
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodane dodatkowe kryteria, inny wydruk w przypadku Emergency, uporządkowanie okna (oddzielenie danych bieżących od parametrów)
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodane i zweryfikowane zapisy pod kątem prawnym
  • Usprawnione: Okno Zastosowane leczenie: teraz można wydrukować raport
  • Usprawnione: Okno Zastosowane leczenie: możliwość eksportu raportu do MS Excel
  • Usprawnione: Badania dodatkowe: Teraz można wydrukować także wynik badania stomatologicznego
  • Usprawnione: Dodanie nowych chorób przewlekłych
  • Usprawnione: Wydruk karty informacyjnej wizyty: m.in. dodanie adresu email właściciela, możliwość pomijania/drukowania wizyt z innych placówek
  • Usprawnione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty według nazwy - teraz szukanie wg początku nazwy lub fragmentu (przełączane)
  • Usprawnione: Szpital - skala oceny bólu - półautomatyczne ustalanie łącznej skali bólu na podstawie zaznaczonych pól
  • Usprawnione: Bufor wyników diagnostycznych: można teraz wybrać zakres czasowy jako kryterium
  • Usprawnione: Uproszczenie oznaczeń Rp i Rpw dla recept, dodatkowe pole rodzaju psychtropu w lekach i zabiegach
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodana klasyfikacja ryzyka wg BSAVA
  • Usprawnione: Świadectwo zdrowia - duże zwierzęta: szybsze otwieranie w przypadku bazy w chmurze, możliwość wydruku do PDF i wysłania mailem
  • Usprawnione: Recepty: zapamiętywana kolejność wyświetlania w oknie recept
  • Poprawione: Edycja pozycji leczenia: kolejność pól ilości i ilości pozostawionej do zastosowania
  • Poprawione: Rejestracja wizyty - wybór leku: Okno wyboru dostawy - poprawione skalowanie okna
  • Poprawione: Dostosowanie importu wyników badań do zmian w plikach NZOZ Polfra
  • Poprawione: Generowanie numerów recept - przy generowaniu listy mógł się pojawiać komunikat błędy ("...closed dataset")
  • Poprawione: Badanie z laboratorium VetLab o nazwie Stosunek białko/kreatynina mogło mieć nieprawidłowe nazwy wskaźników
  • Poprawione: Zgoda na eutanazję - skorygowana i uzupełniona treść zapisów, dodana informacja o szacunkowym koszcie
  • Poprawione: Drukowanie recepty - lepsze rozmieszczenie treści opisującej leki, dawkowanie itd.
  • Poprawione: Recepty: w przypadku kopiowania recepty z innej recepty, mogła ona nie być widoczna w późniejszej edycji wizyty
  • Poprawione: Szpital: Różne poprawki dot. rozliczenia zbiorczego i listy płatności
  • Poprawione: W niektórych przypadkach zmiana oddziału dla wizyty nie powodowała zmiany numeru wizyty w książce leczenia
 • Finanse
  • Nowe: Usługi obce: możliwość wpisywania kosztu domyślnego w kartotece leków i zabiegów, wpisywania kosztów w dokumencie, ustawiania jako wartość domyślna w grupach towarowych
  • Nowe: Rozliczenie pracowników: uwzględnianie usług obcych z uwzględnianiem ich kosztów na różne sposoby
  • Nowe: Dodany nowy typ dokumentu: faktura pro forma
  • Nowe: Możliwość łatwego tworzenia faktury z pro formy (Dokumenty, prawy przycisk myszy na pro formie lub przycisk Operacje)
  • Nowe: Rozliczenie pracowników: dla każdego można ustawić minimalny próg przychodów, poniżej którego prowizja nie będzie naliczana
  • Nowe: Raport sprzedaży pozycji wg pracownika w ramach dokumentów. Raport wymaga dostępu do aktualizacji.
  • Usprawnione: Podsumowanie dnia: zamiast wizyt można teraz badać wykres ilości klientów lub zwierząt
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: dodatkowe filtry związane z płatnościami i rozliczaniem pracowników
  • Usprawnione: JPKV7M: W przypadku faktur, w polu Dowód sprzedaży można pomijać nazwę dokumentu "FAKTURA"
  • Usprawnione: Przy rozliczaniu wizyty jako osobę wystawiającą paragon/fakturę można wskazać innego pracownika
  • Usprawnione: Specyfikacja sprzedanych pozycji do faktury/paragonu: można teraz ustawić opcję drukowania pozycji z ceną dodatnią, ale wartością zerową
  • Usprawnione: Analizy CRM - niektóre analizy można teraz wykonać dla poszczególnych oddziałów
  • Usprawnione: Wystawianie dokumentów: można teraz wybrać osobę wystawiającą
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: można włączyć rozliczanie wg pozycji przypisanych do pracowników
  • Usprawnione: Edycja pozycji dokumentu: można wskazać pracownika przypisanego do pozycji dokumentu do celów naliczania prowizji
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg dokumentów można teraz eksportować do przejrzystego formatu w Excelu
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg dokumentów: dodatkowe kryteria dot. dokumentów WZ
  • Usprawnione: Filtr w oknie wizyt: teraz można wybrać wizyty z dokumentami niezapłaconymi lub nadpłaconymi
  • Usprawnione: Wybór serii leku przy leczeniu: można włączyć wyświetlanie daty najstarszej i najnowszej dostawy
  • Usprawnione: Dla dokumentu zapamiętywana jest teraz data i czas jego utworzenia oraz uwagi dot. nabywcy (lub zwierzęcia) wpisywane tuż przed wydrukiem dokumentu
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów uwzględniał także nie wchodzące do obrotu, np. dokumenty składowe, które zostały już włączone do faktur zbiorczych
  • Poprawione: Faktury mogły być przypadkowo oznaczane jako paragonowe (znacznik FP), jeśli w opcjach drukowania faktur zaznaczone było drukowanie "Data zak.dostawy/wyk. usługi" zamiast "Data wykonania usługi"
  • Poprawione: Okno klientów: po przejściu do finansów klienta i powrocie system mógł się zawieszać, zwłaszcza w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Raport zysku wg dokumentów: usunięty potencjalny błąd wyskakujący przy próbie generowania raportu
  • Poprawione: Kreator dokumentów: powrót na pierwszą zakładkę powodował zmianę wybranego typu dokumentu na Paragon
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: rozliczenie mogło błędnie naliczać prowizję od faktur korygujących
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: w przypadku niektórych prowizji od zysku brutto prowizja za usługi mogła być liczona od zysku netto
 • Terminarz i recepcja
  • Nowe: Recepcja: możliwość przeniesienia wszystkich pozostających zapisów na inny dzień
  • Usprawnione: Zapisy prywatne widoczne teraz w terminarzu, ale bez widocznej treści i możliwości edycji
  • Poprawione: Zapisy prywatne nie mogą być teraz przypisane do "Wspólnych terminów"
  • Poprawione: W układzie tygodniowym mogły nie być wyświetlane godziny terminów
  • Poprawione: Zadania w terminarzu mogły być pokazywane w kolumnach niewłaściwych lekarzy
  • Poprawione: Zabezpieczenie przez równoczesnym rozliczeniem wizyty na recepcji i w edycji wizyty
 • Multimedia
  • Usprawnione: Eksport multimediów: Teraz można eksportować naraz wszystkie obrazy i pliki związane ze zwierzęciem, a nie tylko z daną wizytą
 • Inne
  • Nowe: Konwersja danych z Lecznicy.EU
  • Nowe: Obrazy ras zwierząt wyświetlane przy wizytach i w karcie zwierzęcia
  • Nowe: Okno wyboru rasy: Wiele usprawnień, m.in. możliwość ustalenia rasy psa na podstawie galerii obrazów ras
  • Usprawnione: Dane osobowe - osoby upoważnione: teraz możliwość wpisania adresu
  • Usprawnione: Edytor plików RVF i RichEdit
  • Usprawnione: Karta ewidencyjna zwierzęcia (wersja dla schronisk) może być wydrukowana w kolejnej wersji
  • Usprawnione: Analizy CRM/SMS: analiza powracających klientów: można wskazać analizowany oddział i wybrać gatunek zwierząt
  • Usprawnione: Import listy leków i zabiegów: teraz można zaimportować listę pozycji z systemu WF-MAG
  • Usprawnione: Poprawiona przejrzystość w oknie historii zdarzeń (transakcji) rejestrowanych w systemie - m.in. szerokość ostatniej kolumny, w kolumnie klient jest nazwa klienta zamiast kodu czy opis widoczny teraz w formacie HTML
  • Usprawnione: Ustawienie dot. wysyłania wiadomości e-mail (przez zewnętrzny program lub lokalnie) teraz można określać dla każdego stanowiska oddzielnie, a nie dla całego systemu
  • Poprawione: Synchronizacja danych z tabeli pozycji dostawcy
  • Poprawione: W pewnych przypadkach dla Firebirda 3.0 nie można było załadować Vademecum
  • Poprawione: Eksport do kolektora danych w formacie CipherLab nie przekazywał cen
  • Poprawione: Przy wybieraniu zwierząt klient wg miejsca pobytu mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Po wyjściu z parametrów modułu danych osobowych mógł się pojawiać komunikat o oczekiwaniu, zasłaniający inne okna
  • Poprawione: W przypadku wybrania dużych rozmiarów czcionek górny pasek mógł się rozszerzać przy każdym przelogowaniu
  • Poprawione: Wyświetlanie różnych elementów i okien przy powiększonej czcionce
  • Poprawione: W pewnych przypadkach zmiany dot. zasad wysyłania wiadomości e-mail nie były zapisywane