Telefon kontaktowy:
(+48) 882 060 380
(+48) 600 811 006

 • Slide 1

  Klinika XP.

  4700 lecznic.

  Program dla lecznic nr 1 w Polsce.

  Ponad 50 000 wizyt dziennie. Większość zaświadczeń o szczepieniu drukowanych w Polsce pochodzi właśnie z Kliniki XP. Siła integracji od elektronicznych zamówień przez stabilny magazyn po zaawansowane analizy obrazów RTG, współpracę z laboratoriami i aparatami oraz technologie internetowe. Od wielu lat wyznacza standard informacyjny lecznic dla zwierząt.

 • Slide 0

  Klinika XP.

  4700 lecznic.

  24 lata doświadczeń.

  Ponad 50 000 wizyt dziennie. Większość zaświadczeń o szczepieniu drukowanych w Polsce pochodzi właśnie z Kliniki XP. Siła integracji od elektronicznych zamówień przez stabilny magazyn po zaawansowane analizy obrazów RTG, współpracę z laboratoriami i aparatami oraz technologie internetowe. Od wielu lat wyznacza standard informacyjny lecznic dla zwierząt.

Mapa nabywców Kliniki XP:

users map

 

Porównaj możliwości Kliniki XP z innymi systemami

 

FUNKCJONALNOŚĆ    KLINIKA XP   INNY SYSTEM
EWIDENCJA ZWIERZĄT    
Możliwość połączenia dwóch kart zwierzęcia w jedną ok button frame empy
Automatyczne oznaczanie zwierząt jako nieżywych po przekroczeniu granicznego wieku dla gatunku ok button frame empy
Wyróżnianie zwierząt z alergią lub agresywnych w momencie wybrania do wizyty ok button frame empy
DANE OSOBOWE    
Rejestrowanie historii zmian danych osobowych każdego kontrahenta ok button frame empy
Możliwość wydruku zgody na przechowywanie danych osobowych z dostosowywaniem wydruku ok button frame empy
Raport, pokazujący kto i kiedy dodał dane osobowe do bazy ok button frame empy
Integracja z czytnikiem podpisów Wacom ok button frame empy
Rejestr udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym  ok button frame empy

Szyfrowanie wysyłanych plików JPK, list zaszczepionych psów

ok button frame empy
Rejestr nieudanych prób zalogowania do systemu ok button frame empy
     
LECZENIE    
Możliwość rejestrowania zmian we wprowadzonych wizytach, przeglądanie historii zmian oraz każdej wersji wizyty sprzed zmiany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt. ok button frame empy
Rejestrowanie w historii wizyt innych zdarzeń: rozmów telefonicznych, odwoływania wizyt, przekazywanie wyników itd. ok button frame empy
Współpraca z aparatami laboratoryjnymi  Ponad 20 .... 
Import danych z laboratoriów 6 laboratoriów  ....
Definiowanie własnych schematów badań diagnostycznych ok button frame empy
Porównywanie wskaźników (RGB, HGB itd.) z wielu wizyt: procentowe i ilościowe ok button frame empy
Raport kosztów leczenia zwierzęcia ok button frame empy
Możliwość wydrukowania etykiet z dawkowaniem dla każdego leku (drukarki etykiet Dymo i Zebra) ok button frame empy
LECZENIE - PROFESJONALNIE I ELASTYCZNIE    
Możliwość zbudowania własnych formularzy badań diagnostycznych ok button frame empy
Możliwość tworzenia własnych formularzy badań specjalistycznych ok button frame empy
Protokół badania konia przed sprzedażą ok button frame empy
Badanie stomatologiczne ok button frame empy
Badanie: Indeks zdrowia jamy ustnej ok button frame empy
Możliwość definiowania własnych raportów i zaświadczeń ok button frame empy
Wystawienie faktury zbiorczej z wielu wizyt, nawet dla różnych klientów ok button frame empy
Integracja z cennikiem Idexx ok button frame empy
Możliwość przypisania składników do pozycji, które automatycznie zostaną użyte po wybraniu pozycji do leczenia ok button frame empy
Tworzenie schematów leczenia z możliwością podania stałej kwoty za zestaw ok button frame empy
Definiowanie rodzajów profilaktyki z podziałem na szczepionki i możliwością ustalenia stałej kwoty za zabieg ok button frame empy
     
LECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH    
Możliwość zdefiniowania jednej wizyty dla wielu zwierząt stada, możliwość wskazania kolczyków/grup dla każdego leku oddzielnie ok button frame empy
Automatyczne podpowiadanie dawkowania i karencji związanych z lekiem, w podziale na gatunki, z możliwością różnych karencji dla różnych sposobów podania ok button frame empy
Uproszczona rejestracja wizyt terenowych i specjalny interfejs do pracy na tabletach ok button frame empy
Możliwość rejestracij wizyt w terenie i synchronizacji z główną bazą po powrocie (moduł synchronizacji danych) ok button frame empy
     
ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM DOT. PROWADZENIA DOKUMENTACJI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ    
Przechowywanie historii zmian wykonanych w zarejestrowanej wizycie ok button frame empy
Przechowywanie każdej wersji wizyty przed i po zmianie ok button frame empy
Możliwość wydrukowania Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich z uwzględnieniem dokonanych skreśleń ok button frame empy
     
FINANSE    
Sprawdzanie NIP-u klienta w CEiDG ok button frame empy
Możliwość wystawiania faktur w różnych walutach ok button frame empy
Zwroty do dostawcy na podstawie zwrotu od klienta ok button frame empy
Możliwość przeceny wybranej grupy towarów lub całej kartoteki procentowo lub kwotowo ok button frame empy
Zbiorcza płatność za wiele dokumentów naraz ok button frame empy
Możliwość zmiany paragonu w fakturę i odwrotnie, zmiany osoby wystawiającej fakturę, zmiany łącznej kwoty lub rabatu ok button frame empy
Generowanie plików JPK-VAT w wersji 2 i 3, JPKV7M oraz JPK-FA i JPK-MAG ok button frame empy
Eksport danych do systemów księgowych 10 formatów .... 
Raporty sprzedaży wg pozycji, dokumentów ok button  frame empy
Raport kosztów sprzedanych pozycji ok button  frame empy
Analiza zysku ok button frame empy
Rozliczanie kosztów stałych ok button frame empy
Możliwość utworzenia dodatkowego rozliczenia wizyty: WZ na gminę i odliczenia 50% kosztów leczenia na podstawie dofinansowania ok button frame empy
     
DRUKOWANIE FISKALNE    
Wydruki fiskalne na drukarkach Posnet, Novitus, Elzab, Epson, Elemis z uwzględnieniem wielu metod płatności na jednym paragonie ok button frame empy
Drukowanie numeru NIP nabywcy na paragonach fiskalnych ok button frame empy
Drukowanie z wielu komputerów na jednej drukarce (serwer wydruków fiskalnych) ok button frame empy
Możliwość drukowania na wielu drukarkach fiskalnych w zależności od magazynu, oddziału czy stanowiska ok button frame empy
Drukowanie raportu dobowego ok button frame empy
Analiza wydruków fiskalnych według daty wydruku lub dokumentów ok button frame empy
     
PŁATNOŚCI    
System zmianowy: rozliczanie wpłat gotówkowych i płatności kartą, raport kasowy, przekazywanie kwot na kolejną zmianę, wgląd w szczegółową historię każdej zmiany ok button frame empy
Możliwość prowadzenia wielu kas, każda ze swoim systemem zmian ok button frame empy
Drukowanie przyjęcia wpłaty ("Kasa przyjmie") ok button  frame empy
Rejestrowanie zaliczek i wykorzystywanie ich później do regulacji zapłaty za wizyty ok button  frame empy
Raport zaległości klienta w podziale na okresy płatności ok button  frame empy
     
FAKTUROWANIE I SPRZEDAŻ DETALICZNA    
Sprzedaż detaliczna z użyciem czytnika kodów kreskowych ok button frame empy
Możliwość umieszczenia na fakturze pieczęci Krajowego Rejestru Długów ok button frame empy
Drukowanie specyfikacji towarów użytych w związku z fakturą, opisanych na fakturze jako "Usługa weterynaryjna" ok button frame empy
Elastyczne ustalanie ceny z możliwością innej taryfy na usługi w nocy i inne w weekendy ok button frame empy
     
MAGAZYN    
Możliwość zastosowania kolektora danych do inwentaryzacji ok button frame empy
Możliwość korekty ceny zakupu dostawy, gdy dostawa została już częściowo zużyta ok button frame empy
Import faktur z hurtowni Ponad 40 formatów  ...
Stany minimalne można określać globalnie lub dla każdego magazynu osobno, a na tej podstawie tworzyć zamówienia do dostawców ok button frame empy
     
 ZDJĘCIA RTG / MULTIMEDIA    
Przypisywanie do wizyt zdjęć RTG (ponad 30 MB) tak, aby szybko były wyświetlane przy pracy w sieci ok button frame empy
Możliwość odczytu zdjęć z urządzeń w standardzie DICOM ok button frame empy
Przesyłanie zleceń wykonania zdjęcia do urządzeń RTG, USG czy kardiologicznych ok button frame empy
Analiza zdjęć RTG: powiększanie, zmiana kontrastu, jasności i nasycenia, obrót, porównywanie obrazów ok button frame empy
Pomiar VHS, TPLO, stopnia dystrakcji, pomiar długości, kąta, powierzchni prostokąta i koła ok button frame empy
Możliwość zapisania zdjęcia RTG na płycie wraz z programem do analizy ok button  frame empy
Udostępnianie plików multimedialnych przez chmurę ok button frame empy
Skanowanie dokumentów i wstawianie ich jako załączników do wizyty ok button frame empy
Odtwarzanie animowanych plików DICOM (np. zapis USG) ok button frame empy
     
BAZA WIEDZY    
Vademecum leków

Ponad
5000 ulotek

... 
Automatyczne kojarzenie leków z bazą w Vademecum ok button frame empy
Możliwość drukowania profesjonalnych ulotek przypisanych dla diagnoz ok button frame empy
Gotowe kartoteki maści, ras psów i kotów ok button frame empy
Normy dla wskaźników laboratoryjnych w podziale na gatunki ok button frame empy
     
RELACJE Z KLIENTAMI    
Wysyłanie masowe SMS-ów  ok button frame empy
Eksport danych do pltaformy Envelo (wysyłanie kartek np. z zaproszeniem lub życzeniami)  ok button frame empy
Analiza źródła klientów  ok button frame empy
Analiza, kto pojawił, a kto nie pojawił się ponownie na wizytę ok button frame empy
     
PRACOWNICY    
Rozliczanie pracowników wg zysku lub poziomu sprzedaży z różną prowizją dla różnych grup towarowych ok button frame empy
Analiza zdarzeń rejestrowanych przez użytkownika, w tym usuwanie lub edycja wizyty, zmiany w dokumentach magazynowych ok button frame empy
Możliwość założenia wielu kont użytkowników dla jednego pracownika ok button frame empy
Dostosowywanie interfejsu użytkownika: kolorystyka, wielkość czcionki, uprawnienia ok button frame empy
ADMINISTRACJA I INNE    
Możliwość pracy w chmurze i bez internetu ok button frame empy
     

 

Opis funkcjonalności

 

EWIDENCJA ZWIERZĄT 

ok button

Możliwość połączenia dwóch kart zwierząt w jedną

Zdarza się, że to samo zwierzę przyprowadzane jest do lecznicy przez różne osoby i przypadkowo ma założone dwie karty i dwie historie wizyt. Łatwo można połączyć je w jedną kartę z jedną spójną historią leczenia.

arrow up  
ok button

Automatyczne oznaczanie zwierząt jako nieżywych po przekroczeniu granicznego wieku dla gatunku

Dla każdego gatunku można określić liczbę dni, po których prawdopodobnie zwierzę nie jest już żywe. Na tej podstawie można wyświetlić listę zwierząt, które przekroczyły typowy wiek i oznaczyć je jako nieżywe, żeby nie wyświetlały się niepotrzebnie na liście zwierząt. 

arrow up
ok button

Wyróżnianie zwierząt z alergią lub agresywnych w momencie wybrania do wizyty

Jeśli zwierze jest agresywne lub ma zdiagnozowaną alergię, warto wiedzieć o tym w momencie rozpoczynania wizyty. Jeśli zaznaczymy to w karcie zwierzęcia, system ostrzeże nas w momencie rozpoczynania wizyty

arrow up
     
DANE OSOBOWE 
ok button

Rejestrowanie historii zmian danych osobowych każdego kontrahenta

arrow up
ok button

Możliwość wydruku zgody na przechowywanie danych osobowych z dostosowywaniem wydruku

arrow up
ok button

Raport, pokazujący kto i kiedy dodał dane osobowe do bazy

arrow up
ok button

Integracja z czytnikiem podpisów Wacom

Integracja z czytnikiem podpisów Wacom, pozwala na przechowywanie podpisywanych dokumentów w formie elektronicznej. Powiązana z tym zmiana w multimediach pozwoli na filtrowanie zgód na zabieg czy przetwarzanie danych osobowych, a umieszczanie plików w kolejnych folderach miesięcznych rozładowuje problem dużej liczby plików w jednym katalogu.

arrow up
ok button

Rejestr udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym

arrow up
     
LECZENIE 
ok button

Rejestrowanie w historii wizyt innych zdarzeń: rozmów telefonicznych, odwoływania wizyt, przekazywanie wyników itd.

Wiele zaplanowanych wizyt nie dochodzi do skutku - klient odwołuje lub nie stawia się na umówiony termin. Czasem konsultuje się telefocznie. Innym razem ktoś z lecznicy dzwoni, aby poinformować, że wyniki są już gotowe. Bywa, że klient przychodzi tylko po karmę i nie rejestrujemy pełnejwizyty. Warto rejestrować tego typu zdarzenia, aby lepiej obsługiwać klientów dzięki precyzyjnej informacji o historii współpracy.

arrow up
ok button

Współpraca z aparatami laboratoryjnymi

Aparaty laboratoryjne od kilku lat stały się standardem w polskich lecznicach. Lista urządzeń, z których Klinika XP może odczytywać wyniki, jest dostępna tutaj.

 

arrow up
ok button

Import danych z laboratoriów: 6 laboratoriów

Aby ułatwić lekarzom pracę z wynikami badań, program Klinika XP umożliwia import wyników ze specjalnie przesłanych przez laboratoria plików w wersji elektronicznej. Dzięki temu, po podpięciu pliku do odpowiedniego klienta, mamy łatwiejszy dostęp do wyników w historii zwierzaka, jak również w prostszy sposób możemy je analizować oraz porównywać z innymi wynikami.
Import wyników badań jest możliwy z następujących laboratoriów diagnostycznych: Vetlab, Idexx, Alab, Laboklin, Vetdiagnostica Lublin, Śląskie Laboratoria Analityczne

arrow up
ok button

Definiowanie własnych schematów badań diagnostycznych

Każde badanie posiada swój własny schemat oraz wskaźniki. Klinika XP daje możliwość korzystania z domyślnie wprowadzonych schematów badań laboratoryjnych, używanych w nich wskaźników oraz przypisanych norm referencyjnych. Może się jednak okazać, że nie jest to dla nas wystarczające. Wówczas przychodzi czas na zdefiniowanie własnych schematów, zmian norm referencyjnych itp. Film, pokazujący jak to zrobić, znajduje się tutaj.

 arrow up
ok button

Porównywanie wskaźników (RGB, HGB itd.) z wielu wizyt: procentowe i ilościowe

bad lab compare

arrow up
ok button

Raport kosztów leczenia zwierzęcia

LECZ ANI COST

arrow up
ok button

Możliwość wydrukowania etykiet z dawkowaniem dla każdego leku (drukarki etykiet Dymo i Zebra)

Zalecony indywidualnie sposób stosowania leku możemy od razu wydrukować w postaci etykiety i nakleić na przekazywany klientowi flakon z lekiem. Dzięki temu klient zawsze biorąc dany lek do ręki będzie wiedział, jak go aplikować zwierzęciu, a razie pytań zadzwonić do lecznicy na numer widniejący na etykiecie. Bez konieczności szukania dodatkowych zaleceń otrzymanych w trakcie wizyty - potrzebną informację znajdzie zawsze wtedy, kiedy o niej pomyśli.

arrow up
     
AUTOMATYZACJA LECZENIA  
ok button

Możliwość zbudowania własnych formularzy badań

Specjalny kreator pozwala zdefiniować dowolny formularz np. badania ucha. badania dermatologicznego itd. Od tego momentu formularz staje się integralną częścią programu - wyniki tu wpisane widać w raporcie z wizyty.

arrow up
ok button

Wystawienie faktury zbiorczej z wielu wizyt, nawet dla różnych klientów

Może się zdarzyć, że dla klienta mamy wygenerowanych wiele różnych dokumentów rozliczających i chcemy utworzyć jeden dokument zbiorczy. Wystarczy, że w kartotece klientów klikniemy prawym przyciskiem myszki na danym kliencie i wybierzemy opcję Rozliczenie zbiorcze.

arrow up
ok button

Integracja z cennikiem Idexx

Klinika XP daje nam możliwość wyboru badania IDEXX, podczas rejestracji wizyty a tym samym rozliczenia klienta za zamówione badanie laboratoryjne. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

arrow up
ok button

Możliwość przypisania składników do pozycji, które automatycznie zostaną użyte po wybraniu pozycji do leczenia

AUTO LECZ ITEM COMPONENT

arrow up
ok button

Tworzenie schematów leczenia z możliwością podania stałej kwoty za zestaw

Jeśli często stosujemy te same zestawy leków i zabiegów, możemy zdefiniować gotowe schematy leczenia z podziałem na gatunki oraz na oddziały. Podczas leczenia wskazujemy tylko zestaw i zostaje on skopiowany do opisu wizyty, gdzie możemy nanieść ewentualne indywidualne korekty. Dodatkowo od wersji programu 5.05.01.01 została wprowadzona możliwość ustalenia stałej ceny za cały stosowany schemat.

arrow up
ok button

Definiowanie rodzajów profilaktyki z podziałem na szczepionki i możliwością ustalenia stałej kwoty za zabieg

Jest to jedna z najważniejszych funkcji, które należy dobrze zdefiniować w momencie wdrażania systemu. Ma ona wpływ na prawidłowe tworzenie listy zaszczepionych psów. Dla każdego rodzaju profilaktyki można przypisać dowolną ilość leków i zabiegów, które mają być wpisane do opisu wizyty, gdy zabieg ten zostanie wykonany. Dodatkowo dla każdego zabiego możemy określić stały koszt.

arrow up
     
LECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
ok button

Możliwość zdefiniowania jednej wizyty dla wielu zwierząt stada, możliwość wskazania kolczyków/grup dla każdego leku oddzielni

W przypadku zwierząt stadnych możemy w jednej wizycie poddać czynnościom lekarsko- weterynaryjnym całą grupę. Po wybraniu stada z listy podajemy numery kolczyków (w przypadku stada dzielonego na zwierzęta) lub ilość zwierząt (w przydako stada dzielonego na grupy wiekowe) leczoną podczas danej wizyty. Na zakładce Leczenie możemy wybrać, które zwierzęta będą leczone danymi lekami. Wszystko będzie ujęte w Książce Leczenia Zwierząt Gospodarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

arrow up
ok button

Automatyczne podpowiadanie dawkowania i karencji związanych z lekiem, w podziale na gatunki, z możliwością różnych karencji dla różnych sposobów podania

LECZ GOSP AUTO DOSAGE

arrow up
ok button

Uproszczona rejestracja wizyt terenowych i specjalny interfejs do pracy na tabletach

LECZ GOSP QUICK VISIT

arrow up
ok button

Możliwość rejestracij wizyt w terenie i synchronizacji z główną bazą po powrocie (moduł synchronizacji danych)

Moduł Synchronizacji umożliwia łączenie danych wprowadzanych niezależnie w różnych miejscach. Najcześciej moduł ten wykorzystywany jest do rejestrowania wizyt terenowych na laptopie i później dołączania tych danych do bazy na komputerze stacjonarnym, do której w międzyczasie ktoś inny wpisywał dane.

arrow up
     
ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM DOT. PROWADZENIA DOKUMENTACJI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 
ok button

Przechowywanie historii zmian wykonanych w zarejestrowanej wizycie

ROZP 2008 HIST VISIT

arrow up
ok button

Przechowywanie każdej wersji wizyty przed i po zmianie

ROZP 2008 CHANGE VISIT

arrow up
ok button

Możliwość wydrukowania Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich z uwzględnieniem dokonanych skreśleń

ROZP 2008 CHANGE KLZG

arrow up
     
FINANSE 
ok button

Sprawdzanie NIP-u klienta w CEiDG

Klinika XP pozwala na automatyczne sprawdzenie w bazie GUS i CEIDG czy wprowadzone dane do faktury są poprawne. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, ale przede wszystkim na większe poczucie bezpieczeństwa.

arrow up
ok button

Możliwość wystawiania faktur w różnych walutach

FINANSE INV DIFFERENT CURRENCY

arrow up
ok button

Zwroty do dostawcy na podstawie zwrotu od klienta

arrow up
ok button

Możliwość przeceny wybranej grupy towarów lub całej kartoteki procentowo lub kwotowo

FINANSE SALE DISCOUNT

arrow up
ok button

Zbiorcza płatność za wiele dokumentów naraz

W przypadku kiedy klient posiada większą ilość niezapłaconych dokumentów, możemy w łatwy sposób wprowadzić zapłatę za wszystkie lub część bez konieczności edycji każdego pojedyńczo. Wystarczy z poziomu finansów klienta wybrać przycisk „Zapłata zbiorcza” i wprowadzić zapłatę za kilka dokumentów jednocześnie.

arrow up
ok button

Możliwość zmiany paragonu w fakturę i odwrotnie, zmiany osoby wystawiającej fakturę, zmiany łącznej kwoty lub rabatu

arrow up
ok button

Generowanie plików JPK_VAT i JPK_FA

Klinika XP od wersji 5.09.04.56 posiada możliwość wysyłania danych dotyczących obrotów do różnych systemów księgowych lub bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Ostatecznym efektem eksportu jest plik JPK-VAT. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

arrow up
ok button

Eksport danych do systemów księgowych: 10 formatów

Eksport do systemów księgowych pozwala na przygotowanie plików do większości systemów księgowych funkcjonujących w biurach rachunkowych. Coraz więcej programów księgowych pozwala ponadto na wczytywanie plików JPK-VAT 3 lub JPK-FA. Krótkie porównanie zawartości plików znajdą Państwo tutaj.

arrow up
ok button

Raporty sprzedaży wg pozycji, dokumentów

FINANSE SALES REPORT

arrow up
ok button

Raport kosztów sprzedanych pozycji

FINANSE COST REPORT

arrow up
ok button

Analiza zysku

arrow up
ok button

Rozliczanie kosztów stałych

Moduł kosztów stałych pozwala na opanowania różnych opłat: szybkie i automatyczne rejestrowanie i analizę kosztów czynszu, telefonu, internetu, ZUS i innych. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

arrow up
     
PŁATNOŚCI 
ok button

System zmianowy: rozliczanie wpłat gotówkowych i płatności kartą, raport kasowy, przekazywanie kwot na kolejną zmianę, wgląd w szczegółową historię każdej zmiany

arrow up
ok button

Możliwość prowadzenia wielu kas, każda ze swoim systemem zmian

W systemie Klinika XP można zdefiniować wiele kas. Jeśli przypiszemy je do poszczególnych pracowników, to możemy przeglądać przyjmowane przez nich wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe. W dowolnym momencie pracownik może zakończyć swoją zmianę. Może wydrukować raport kasowy na koniec zmiany. Z kolei właściciel może w dowolnym momencie rozliczyć kasę niezależnie od trwania zmiany pracownika. Rozliczenie takie wykonuje przeprowadzając czyszczenie kasy.

arrow up
ok button

Drukowanie przyjęcia wpłaty ("Kasa przyjmie")

PLATNOSCI PRINT PAYMENT

arrow up
ok button

Rejestrowanie zaliczek i wykorzystywanie ich później do regulacji zapłaty za wizyty

W oknie zakończenia wizyty system pokazuje kwotę do zapłaty. Jeśli zaznaczone jest to pole, system doliczy ewentualną zaliczkę wpłaconą na poczet późniejszych kosztów – obniżając kwotę zapłaty o tę zaliczkę.

arrow up
ok button

Raport zaległości klienta w podziale na okresy płatności

PLATNOSCI CUSTOMER PAYMENT REPORT

arrow up
     
FAKTUROWANIE I SPRZEDAŻ DETALICZNA 
ok button

Sprzedaż detaliczna z użyciem czytnika kodów kreskowych

arrow up
ok button

Możliwość umieszczenia na fakturze pieczęci Krajowego Rejestru Długów

arrow up
ok button

Drukowanie specyfikacji towarów użytych w związku z fakturą, opisanych na fakturze jako "Usługa weterynaryjna"

arrow up
ok button

Elastyczne ustalanie ceny z możliwością innej taryfy na usługi w nocy i inne w weekendy

Nietypowe terminy oraz godziny świadczenia usług niosą ze sobą zazwyczaj wyższe narzuty cen, które lekarze musieli liczyć sami – i wolniej, i niedokładniej. Aby jednak ułatwić i usprawnić pracę, Klinika XP wychodzi naprzeciw z funkcją, dzięki której określamy taryfy nocne, weekendowe oraz świąteczne na usługi weterynaryjne. Od tej pory wystarczy poświęcić kilka minut na ustawienie odpowiednich narzutów, a Klinika XP sama zajmie się przeliczeniem cen usług na rozliczeniu wizyty.

arrow up
     
MAGAZYN 
ok button

Możliwość zastosowania kolektora danych do inwentaryzacji

Zastosowanie kolektora znacznie przyspieszy proces przeprowadzenia inwentaryzacji. Program pozwala w łatwy sposób przesłać listę pozycji do urządzenia, a następnie odczytania z niego ilości i dodania ich jako stany rzeczywiste w inwentaryzacji.

arrow up
ok button

Możliwość korekty ceny zakupu dostawy, gdy dostawa została już częściowo zużyta

MAGAZYN PRICE CHANGE

arrow up
ok button

Import faktur z hurtowni: ponad 40 formatów

Większość hurtowni weterynaryjnych i medycznych posiadająch eksport w formie elektronicznej.

Faktury od dostawców mogą być dostarczane w różnych formatach, w zależności od dostawcy. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo ustalić format importu danych.

arrow up
ok button

Stany minimalne można określać globalnie lub dla każdego magazynu osobno, a na tej podstawie tworzyć zamówienia do dostawców

MAGAZYN ST MIN

arrow up
     
 ZDJĘCIA RTG / MULTIMEDIA 
ok button

Przypisywanie do wizyt zdjęć RTG (ponad 30 MB) tak, aby szybko były wyświetlane przy pracy w sieci

arrow up
ok button

Możliwość odczytu zdjęć z urządzeń w standardzie DICOM

arrow up
ok button

Możliwość przesyłania zleceń wykonania zdjęcia do urządzeń RTG

arrow up
ok button

Analiza zdjęć RTG: powiększanie, zmiana kontrastu, jasności i nasycenia, obrót, porównywanie obrazów

arrow up
ok button

Możliwość zapisania zdjęcia RTG na płycie wraz z programem do analizy

arrow up
ok button

Udostępnianie plików multimedialnych przez chmurę

arrow up
     
BAZA WIEDZY 
ok button

Vademecum leków: Ponad
4600 ulotek

Funkcja ta pozwala na przeglądanie i ewentualnie uzupełnianie danych dotyczących leków i ich dawkowania. Duża ilość informacji o lekach i ich dawkowaniu jest już wprowadzona do systemu. Aktualnie jest to ponad 4600 ulotek.

arrow up
ok button

Automatyczne kojarzenie leków z bazą w Vademecum

Możliwość wskazania leku w Vademecum, który stosujemy w naszej praktyce. Nazwa leku w Vademecum nie musi pokrywać się z nazwą przez nas stosowaną. Jeśli na przykład mamy kilka różnych postaci tego samego leku - w różnych opakowaniach, to za każdym razem nadamy im w systemie inną nazwę. Wszystkie one jednak będą wskazywać na ten sam opis leku w Vademecum. Domyślnie przy wyborze leku z Vademecum podpowiadana.

arrow up
ok button

Możliwość drukowania profesjonalnych ulotek przypisanych dla diagnoz

WIEDZA PRINT LEAFLET

arrow up
ok button

Gotowe kartoteki maści, ras psów i kotów

Program zawiera wprowadzone przykładowe maści zwierząt, które można dowolnie zmieniać, usuwać lub dodawać własne. Każda maść oprócz nazwy może mieć przypisany kolor/kolory oraz skojarzenia nazwy np. kolor biało-czarny to jest to samo, co kolor biało czarny lub czarno biały. Dodatkowo możemy przypisać do danej maści gatunek zwierzęcia, dla którego dana maść jest typowa np. maść gniada dotyczy głównie gatunku koń oraz typ maści np. pręgowana.

arrow up
ok button

Normy dla wskaźników laboratoryjnych w podziale na gatunki

Dla każdego wskaźnika możemy przypisać wartości referencyjne dla konkretnego gatunku zwierząt. Film pokazujący jak to zrobić znajduje się tutaj.

arrow up
RELACJE Z KLIENTAMI 
ok button

Wysyłanie masowe SMS-ów

Wysyłanie masowych SMS-ów do grup klientów o określonych cechach (np. z danego terenu). Wysyłanie masowych SMS-ów do grup klientów, których zwierzęta spełniają określone warunki (określony wiek, płeć, gatunek, data ostatniej wizyty i inne).

arrow up
ok button

Eksport danych do pltaformy Envelo (wysyłanie kartek np. z zaproszeniem lub życzeniami)

arrow up
ok button

Analiza źródła klientów

CRM CUSTOMER SOURCE

arrow up
ok button

Analiza, kto przyszedł ponownie, a kto nie pojawił się na wizytę

CRM ANALYSIS2

arrow up
PRACOWNICY 
ok button

Rozliczanie pracowników wg zysku lub poziomu sprzedaży z różną prowizją dla różnych grup towarowych

arrow up
ok button

Analiza zdarzeń rejestrowanych przez użytkownika, w tym usuwanie lub edycja wizyty, zmiany w dokumentach magazynowych

Przegląd działań użytkownika jest bardzo przydatną funkcjonalnością, która pozwala na kontrolowanie przeprowadzanych akcji w programie Klinika XP, które są wprowadzane przez różnych pracowników. Jest to funkcjonalność przydatna przede wszystkim dla właściciela lecznicy. Transakcje można przeszukiwać według daty oraz zawężać do konkretnego kryterium: Rodzaju transakcji, Pracownika, zakresu czasu, a także można wyłączyć wyświetlanie pozycji dotyczących ich logowania oraz wykonywania kopii zapasowej. Przydatną informacją jest data, dzięki której można dowiedzieć się, jakie zdarzenia miały miejsce w historii (na przykład usuwanie wizyt, dokumentów czy płatności). Dzięki temu łatwiej można ustalić na przykład powód braku pewnych danych w systemie, niezgodności magazynowych itd.

arrow up
ok button

Możliwość założenia wielu kont użytkowników dla jednego pracownika

Każdy pracownik może mieć zdefiniowanych kilku użytkowników. Jeżeli na przykład jeden z lekarzy pełni obowiązki "Administratora", to powinien mieć zdefiniowanych dwóch użytkowników, np. jednego z nazwiskiem: NOWAK - posiadającego uprawnienia zwykłego lekarza, a drugiego np. ADMIN, o uprawnieniach i menu administratora systemu.

arrow up
ok button

Dostosowywanie interfejsu użytkownika: kolorystyka, wielkość czcionki, uprawnienia

System jest mocno sparametryzowany. Każdy może ustawić różne parametry w zależności od własnych potrzeb i upodobań. Często wygląd programu będzie zależał od tego jak będą ustawione parametry pracy systemu. Film pokazujący jak to zrobić znajduje się tutaj.

arrow up
ADMINISTRACJA I INNE 
ok button

Możliwość pracy w chmurze i bez internetu

arrow up
     

 

 

 

 

 

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności użytkowników portalu www.klinikaxp.pl oraz klientów Biura. Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz, jako administrator danych użytkowników, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Portal klinikaxp.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

Dane wymagane do przesłania zapytania

W formularzu kontaktowym konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz treści zapytania. Otrzymane informacje służą ułatwieniu kontaktu z osobą, która przesyła zapytanie. Dane nie są przekazywane do innych podmiotów.

Dane wymagane podczas składania zamówienia

W formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: nazwa i adres prowadzonej działalności (ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, państwo), numer NIP, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzoną działalność.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego jest Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Drzonków-Rajcowska 7 (66-004 Zielona Góra) zwane również dalej „Biurem”. Biuro przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz przetwarza dane osobowe Zamawiającego w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną Biuro przetwarza dane Zamawiającego w zakresie szerszym, niż jest to wymagane przy rejestracji zamówienia lub zgłoszenia kontaktowego - w celach statystycznych i marketingowych.

W celu realizacji praw jednostki Biuro zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Biuro, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.

Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Biuro wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Biuro może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Zamawiających są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz (administratora danych). Stosowane są ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

 1. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Biuro informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych,
 2. Biuro dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Biuro ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Biuro informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 3. Na żądanie osoby, Biuro usuwa dane, gdy:
  • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,- dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,Biuro określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO
 4. Biuro dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych
  • na okres pozwalający sprawdzić ich   prawidłowość
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Biuro nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Biura zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
 5. Na żądanie osoby Biuro wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby.
 1. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Biuro w oparciu o uzasadniony interes Biura lub o powierzone mu zadanie w interesie publicznym, Biuro uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Biura ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz może również udostępnić część danych osobowych Zamawiającego osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Zamawiającego lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne, zamówienia i zgłoszenia kierowane do Biura są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez Biuro lub inny uprawniony podmiot do  celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

 

Odsyłacze do innych stron internetowych

Biuro Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane na stronie www.klinikaxp.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

 

 

kxp2scr1

Klinika XP mobile to moduł dla urządzeń z systemem operacyjnym Android i w przyszłości iPhone przygotowany dla użytkowników, którzy przechowują bazę danych w chmurze. Przeznaczony jest on do rejestrowania wizyt poza lecznicą, przeglądania podstawowych informacji o klientach, zwierzętach i leczeniu oraz przedstawiania klientom lecznicy obrazów medycznych, np. kiedy wspólnie trzeba uzgodnić drogę i koszty terapii.
 

"Klinikę XP wykorzystujemy zarówno do leczenia zwierząt, jak i do prowadzenia sklepu zoologicznego. Dzięki pełnej integracji z hurtowniami, drukarką fiskalną, czytnikami kodów kreskowych czy wysyłaniu SMS-ów do klientów całość od lat funkcjonuje bez zarzutu - jesteśmy bardzo zadowoleni z systemu i jego rozwoju" Arnoud Langen, Gut-Farmer

System Klinika XP można rozszerzyć o dodatkowe funkcje, pozwalające jeszcze bardziej zintegrować i analizować wszystkie informacje pojawiające się w lecznicy.

 

Moduł synchronizacji danych (dla wersji sieciowej) - umożliwiający łączenie danych wprowadzanych niezależnie w różnych miejscach. Najcześciej moduł ten wykorzystywany jest do rejestrowania wizyt terenowych na laptopie i później dołączania tych danych do bazy na komputerze stacjonarnym, do której w międzyczasie ktoś inny wpisywał dane.
SQLab - Wyniki z aparatów laboratoryjnych - Moduł pozwalający na automatyczne odczytywanie wyników z aparatów ABC VET Horiba, Reflovet, Mythic, BC-2800 i innych bezpośrednio do programu.
DICOM - Moduł pozwalający na przeglądanie i analizę obrazów w standardzie DICOM, komunikację z urządzeniami pracującymi w tym standardzie.
CRM-SMS Relacje z klientem - Moduł pozwalający na powiadamianie klientów o wizytach i płatnościach poprzez SMS, drukowanie etykiet adresowych i opisów leczenia na specjalnych drukarkach etykiet DYMO Laber Writer
 Klinika XP Mobile - Moduł na tablety i smartfony z systemem Android, pozwalający na dostęp do danych poza lecznicą. Wersja profesjonalna pozwala na rejestrowanie wizyt terenowych z drukowaniem książki leczenia i WZ/faktur na drukarkach mobilnych
 

Generator raportów - Pozwalający na definiowanie własnych zestawień i przypinanie ich w różnych miejscach systemu.

 

 

Zaawansowany terminarz - pozwalający na zaplanowanie i realizowanie długookresowej współpracy z klientem (głównie w branży drobiarskiej, ale nie tylko)

 

 

Zaawansowane badania laboratoryjne - dostępny od maja 2008 roku - pozwalający na elastyczne wprowadzanie i analizą danych laboratoryjnych, porównywanie z normami, tworzenie własnych formularzy, drukowanie wyników w formie graficznej oraz współpracę z urządzeniami laboratoryjnymi

 

 

Wylęgarnia - zarządzanie obrotem jaj

Moduł do specjalistycznej analizy wydajności fermy drobiowej, napisany na zlecenie Indykpol S.A.

 

 

Zobacz także: Wersje dla różnych branż.

zakup

 

Jedną z największych zalet Kliniki XP jest jej otwartość na funkcjonujące systemy, narzędzia, urządzenia i rozwiązania informatyczne. Klinika XP integruje wiedzę z różnych źródeł, stając się Centrum zarządzania lecznicy weterynaryjnej. Oto lista rozwiązań, z którymi współpracuje nasz system:

 

fiscal printer  

Drukarki fiskalne

 • Elzab Mera
 • Posnet Thermal, Temo, Temo HS
 • Novitus Delio, Vento i Deon
 • Torell Duo Pro
 • Innova Profi i Innova Market
 • FP 600, Omega
 • Elemis Giga

calculator 1 barcode64px

Kolektory danych

 • Argox PT 20
 • Elzab Kolektor CE (program)
 • Cipher Lab

calculator banknote

Systemy księgowe

 • Ala Streamsoft
 • Mała Księgowość Rzeczpospolitej
 • Teta
 • Simple
 • Sage
 • Symfonia
 • dGCS
 • Rachmistrz
 • Rewizor
 • Ramzes
 • CDN Optima
 • JPK VAT wersja 3 dla pozostałych systemów księgowych

test server

Aparaty diagnostyczne (moduł SQLab i SQLab 2)

 • A15
 • ABC Vet Horiba Plus
 • Accent 200
 • BC-30
 • BC-2800 Vet
 • BC-5000 Vet
 • BS-120/130
 • Cormay BC-5300
 • Dymind DH36
 • Dymind DF50
 • Epoll 200/300
 • Erba XL 200
 • Exigo / Exigo EOS
 • Exigo H400
 • Fuji Dri-Chem NX500i
 • Fuji Dri-Chem Ammuno AU10V
 • Gazometr Edan i15
 • Horiba ABX
 • Idexx Vet Test
 • Idexx Vet Lab Station
 • Idexx Vet Stat
 • Idexx Catalyst One
 • Idexx Lasercyte DX
 • Idexx Procyte DX
 • Mythic 18
 • Rayto 1904C
 • Reflovet
 • Samsung PT10V
 • Skyla VB1
 • Spotchem EL
 • Spotchem EZ
 • VCheck 200
 • Urit-2900Vet Plus
 • Urit-5160Vet
 • Zoetis HM5
 • Zoetis VS2

Więcej na temat urządzeń laboratoryjnych współpracujących z Kliniką XP, można przeczytać w artykule:

 Urządzenia i aparaty współpracujące z Kliniką XP.

waga

 Wagi laboratoryjne

 • CHS
 • Kruuse

phone

 Systemy komunikacji SMS / MMS

 • SerwerSMS.pl
 • JustSend.pl
 • VetSms.pl

barcode reader3

Czytniki kodów kreskowych

 • Wszystkie typowe, spotykane na rynku, pracujące w trybie tekstowym (nie poprzez protokół RS-232)

test house

Import wyników z Laboratoriów

          

       

        

   

    

       

animallab2

 

Polfra vet RGB

 

haema horiz

truck go

Import faktur z hurtowni

database arrow right

 Konwersja danych z systemów

 • Zwierzaki, Prowet Lecznica - Lecznica 20xx, Medix, Pro Rabbit, Lecznica Gold, Vethoven, Veterinaro, Animals, Zwierz, Describus, Pluto, Subiekt, Symfonia, Small Bussiness i ponad 20 innych. Cena, zakres danych i termin konwersji ustalane indywidualnie, w zależności od struktury i zakresu danych oraz systemu źródłowego. W przypadku zakupu nowej licencji konwersja może być darmowa.

x ray image

Komunikacja z urządzeniami w standardzie DICOM

 • Dixray
 • Agfa
 • Care Stream
 • Fuji
 • Inne systemy DICOM

dog id

 Systemy zawieszek zwierząt

 • DogId (eksport do bazy danych)
 • Lyssetky (eksport do bazy danych)
 • Rabieski (eksport do bazy danych Pet-Find.eu)
 • PupilID
 • VetId (eksport do bazy danych)

database arrow right

Eksport danych

 • do urzędów powiatowych (Lista obserwacji, lista zaszczepionych psów, książki leczenia zwierząt)
 • eksport danych do szablonów (umowy adopcyjne, wyniki badań laboratoryjnych)

database import

Import danych

 • import ofert i faktur poprzez moduł Zamówień Kamsoft
 • import cennika i innych danych/tabel z plików tekstowych
 wacom

Czytnik podpisów

 • Czytnik podpisów WACOM STU-430 lub STU-530, rejestrujący dane biometryczne podpisu

 

Moduł Synchronizacji pozwala na niezależną pracę w różnych miejscach i łączenie tak wprowadzanych danych.

Stosowany jest przede wszystkim przy dwóch rodzajach działalności:

 • Praca w terenie na laptopie a po powrocie synchronizacja danych z komputerem w lecznicy
 • Praca w dwóch oddalonych od siebie oddziałach, które wymieniają między sobą dane poprzez internet.


Zamówienie
Koszt modułu to 400 zł. Jest to cena netto (VAT 23%).
Moduł można zamówić dla sieciowych wersji programu Klinika XP. 

ZAMÓW MODUŁ!

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Moduł Relacji z klientem to zestaw nowych możliwości docierania do klienta:
 • Wysyłanie SMS-ów bezpośrednio z programu z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty, nieuregulowanej płatności lub przekazywanie innej doraźnej wiadomości
 • Drukowanie etykiet adresowych oraz opisu leczenia na drukarce etykiet DYMO Label Writer
 • Dodatkowe funkcje wspamagające współpracę z klientami

 


Czy jest mi to potrzebne?

Ogólny cel modułu to udoskonalenie współpracy z klientem poprzez dostarczanie mu w odpowiednim czasie trafnych informacji. Przeznaczony jest głównie dla użytkowników, dla których istotne jest zwiększenie ilości klientów, poprawa ściągalności długów, lepsza ocena współpracy z klientami i ich większe zadowolenie z świadczonych im usług. W skrócie moduł sprawdzi się w lecznicach, które działają w konkurencyjnym środowisku i chcą zadbać o satysfakcję i lojalność swoich klientów.


Na czym to polega?

Wiadomości SMS

Wielu klientów nie przyprowadza swoich zwierząt na wizytę, powtórne szczepienie czy badanie kontrolne tylko dlatego, że - zajęci codziennymi sprawami - nie pamiętają, kiedy dokładnie mają się zjawić, lub uważają, że można to na razie odłożyć. Owo „na razie" może się rozciągać na całe lata. Tymczasem zwykłe przypomnienie SMS-em, że mija już czas ważnosci obowiązkowych szczepień, czy że lekarz zarezerwował sobie czas na spotkanie specjalnie z daną osobą, wystarczy do zmobilizowania się i odwiedzenia lecznicy. Podobnie wiadomość SMS o nieuregulowanej płatności może wpłynąć na spłatę zadłużenia klienta, gdy informacja o tym znajdzie się w telefonie, który klient ma zawsze przy sobie.


Aby móc wysyłać SMS-y bezpośrednio z programu, konieczny jest dostęp do internetu. Pakiet - pulę SMS-ów do wysłania można zakupić u odpowiednich dostawców takich usług.

 

Drukowanie na drukarce etykiet DYMO
Drukowanie na specjalnej drukarce etykiet przyda się w kilku sytuacjach. Pierwsze to drukowanie etykiet adresowych - gdy chcemy wysłać zawiadomienia do klientów tradycyjną pocztą. Możliwość masowego wydrukowania etykiet dla wszystkich klientów, których termin ważności szczepień ich zwierząt upłynie w najbliższym czasie, na pewno ułatwi dotarcie z informacją do klientów.


Ważniejsze jednak może się okazać drukowanie opisu dawkowania leku podczas codziennych wizyt. Zalecony indywidualnie sposób stosowania leku możemy od razu wydrukować w postaci etykiety i nakleić na przekazywany klientowi flakon z lekiem. Dzięki temu klient zawsze biorąc dany lek do ręki będzie wiedział, jak go aplikować zwierzęciu, a razie pytań zadzwonić do lecznicy na numer widniejący na etykiecie. Bez konieczności szukania dodatkowych zaleceń otrzymanych w trakcie wizyty - potrzebną informację znajdzie zawsze wtedy, kiedy o niej pomyśli.

Nieco więcej

Wiadomości SMS można wysyłać z różnych miejsc w programie:

 1. Wysyłanie bezpośrednich wiadomości do klientów z kartoteki klientów lub karty klienta.
 2. Wysyłanie wiadomości o niezapłaconych dokumentach z okna dokumentów oraz finansów klienta.
 3. Zapisywanie wiadomości do wysłania podczas rejestracji wizyty.

Wiadomości mogą być wysyłane od razu, jeśli są to wiadomości bezpośrednie i pracujemy na komputerze, który ma włączone wysyłanie wiadomości. W pozostałych przypadkach wiadomości zapisywane są w kolejce wiadomości do wysłania w bazie danych. Komputer, na którym włączone jest wysyłanie wiadomości, co dwie minuty sprawdza, czy są jakieś wiadomości do wysłania. Jeśli tak, wysyła je i odpowiednio zmienia ich status. Wiadomości nie są wysyłane w godzinach nocnych. Wiadomość zaplanowana do wysłania w takich godzinach zostanie wysłana rano następnego dnia.


Ogólny schemat działania pokazuje poniższy rysunek:

Zarządzanie wiadomościami
Okno zarządzania wiadomościami to centrum modułu. Pozwala ono przeglądać zaplanowane i wysłane już wiadomości, planować nowe wiadomości, przechodzić do konfiguracji oraz sprawdzać, ile jeszcze wiadomości zostało do wykorzystania.


To nie wszystko
Moduł relacji z klientem to wiele dodatkowych informacji o kondycji firmy w postaci, dostępnych w postaci raportów, wykresów lub krótkich informacji, pokazujących: ocenę opłacalności współpracy z klientem, opartą o mechanizmy marketingowe, analizy dotyczące komunikacji, planowanie pracy recepcji w zakresie kontaktów z klientami i wiele innych.


Sprawdź zanim kupisz!
Istnieje możliwość włączenia wersji testowej modułu na określony czas w celu przetestowania działania. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy.

Zamówienie
Moduł można zamówić dla każdej wersji programu Klinika XP - od podstawowej do sieciowej.

ZAMÓW MODUŁ!


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.